Valikko

Kultaiset säännöt

 

Kultainen sääntö on arjessa toteutettava periaate, jossa kehotetaan ihmistä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa kuin mitä haluaisi itselleenkin tehtävän, tai olemaan tekemättä sellaista mitä ei haluaisi itselleenkään tehtävän. Tikkasten suvun ja sukuseuran kultaiset säännöt sisältävät myös seuraavat asiat:

Sukuseuran tarkoituksena on edistää Tikkasten sukuun kuuluvien jäsentensä yhteistoimintaa, selvittää sukujen eri vaiheita ja historiaa sekä vaalia suvun perinteitä. Paljon yhteisistä vaiheista jo tiedetään, mutta paljon on vielä selvittämättä, tutkimatta ja havainnolliseen asuun saattamatta. Kainuun Tikkasia kiinnostaa yhteys Savon suuntaan, mistä ja ketkä olivat ensimmäiset Tikkaset Kainuussa ja miten he liittyvät nykyisiin Kainuun Tikkasiin. Amerikkaan muutti Tikkasia, heidänkin juurensa ja myöhemmät vaiheet kiinnostavat monia ihmisiä. Juho Tikkanen matkusti Titanicilla, mutta hän ei päässyt perille. Kveeneissä eli PohjoisNorjaan muuttaneissa suomalaisissa on Tikkasten sukua eli Dikkasia. Tikkaset pääsevät aina pitkälle, Amerikkaan ja Australiaan saakka.

Sukuseura on toiminut jo useita kymmeniä vuosia ja sen riveissä ihmiset ovat työskennelleet luoden toimintaperiaatteita, järjestäneet tapahtumia, pitäneet kokouksia ja julkaisseet kirjallisia teoksia. Näin on muodostunut paljon sellaista tietoa ja aineistoa, joka on kiireesti kerättävä talteen tulevia sukupolvia varten. Sukuseuran hallitus haluaisi, että sukuseuran toimintaa sisältävää kirjallista aineistoa hallussa pitävät lainaisivat sitä hallitukselle tallentamista varten, aineisto palautetaan tietysti omistajalleen. Myös hyvämuistiset Tikkaset voisivat kirjoittaa muistiin tapahtumia menneiltä ajoilta ja muistelmia suvun jäsenistä. Monesti tieto tai vaikka jokin työntekotapa voi tuntua itsestään selvältä kertojalle ja hänen läheisilleen, mutta uutta, mielenkiintoista ja ennen kuulematonta monelle muulle. Kaikista näistä muisteluksista ei välttämättä synny julkaistavia kirjoja, mutta ne voisivat olla osa koottavaa Tikkasten arkistoa ja voitaisiin myös julkaista suvun nettisivuilla tai facebookissa.

Sukuseura on jäseniä varten ja heidän perustamansa, seuran hallitus luo yleiset puitteet ja suuntaviivat toiminnalle, mutta kaikkein tärkeimpiä sukuseuran toimijoita ovat seuran jäsenet. Jäsenten aktiivisuuden ja aloitteellisuuden varassa on kaikki toiminta, jäsenen ei tarvitse odottaa hallituksen toimia, hän voi toimia itse ja olla yhteydessä hallitukseen, kun tilanne sellaista vaatii. Nykyinen harrastoiminta on sinällään laajaa, mutta uusia ideoita ja avauksia tarvitaan. Tikkastoiminnan lajeja on varmasti enemmän.

Sukuseuran talous on sukupäivien tuoton ja seuran jäsenten maksamien jäsenmaksujen varassa. Kohtuullisen jäsenmaksun maksaminen ajallaan pitää talouden pystyssä sukupäivien välillä olevien vuosien aikana. Jäseniksi aikovat ja jäseninä pysyvät asettavat sukuseuran toiminnalle selkeitä vaatimuksia, joiden toteuttamisesta hallitus on osaltaan vastuuasemassa.