Valikko

Tikkasten Sukuseura

Suvun jäsenten yhdyssiteenä toimii Iisalmessa 4.7.1948 perustettu Tikkasten Sukuseura ry, jossa on nykyisin 200 jäsenperhettä.

Sukukokous järjestetään joka kolmas vuosi. Sukukokousten välillä sukuseuran toimintaa johtaa sukukokouksen valitsema hallitus, jonka puheenjohtaja on samalla sukuseuran esimies, suvun päämies.

Seuran toimintaa koskevat dokumentit vuosilta 1950 – 1978 ovat kateissa, mutta tulevaisuudessa tätä aineistoa yritetään etsiä ja tallentaa tulevien sukupolvien käyttöön. Vasta kolmen vuosikymmenen jälkeen 15.7.1979, Pielavedellä vaikuttaneen opettajan, Tauno Tikkasen aktiivisuuden ansiosta sukuseuran toiminta elpyi ja on siitä lähtien ollut varsin vireätä.   Sukuseuran Y-tunnus on 3024694-1.

 

Tikkasten Sukuseura ry:n sukupäivät

Yli kaksikymmentä vuotta sitten Heikki A. Tikkanen julkaisema seuran toiminnan historiikki ja sukuseuran julkaisut ovat olleet apuna yhteenvedon laadinnassa. Sukuseuran perustamiseen tähtäävä kokous pidettiin kesällä 1947 Lapinlahdella. Perustamiskokous pidettiin 4.7.1948 Iisalmessa. Seura hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 24.3.1949. Seuraava sukuseuran vuosikokous päätettiin pitää vuonna 1950 Kiuruvedellä. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjaa ei ole löytynyt, samoin kateissa ovat toimintaa koskevat asiakirjat vuosilta 1950–1978. Kokouspaikkaa, jossa 25.7.1982 kokous pidettiin, ei lähde mainitse. Luettelo eri sukukokouspaikkakunnista on Arkisto kohdassa Liitteitä. Valitettavasti pöytäkirjoja ei ole vielä mainittavasti mukana. Tiettävästi osa sukuseuran papereista on arkistoitu Pielaveden kotiseutumuseoon.

 

Sukuseuran toiminnan teemat

 

Sukuseura on Tikkasten suvun yhdistäjä, joka kunnioittaa aikaisempien sukupolvien perintöä.

Sukuseura on tietoinen juuristaan, jotka ovat lähtöisin Suomen maaseudulta.

Sukuseura tuottaa yhteisyyttä ja yhdessäoloa jäsenilleen.

Sukuseuran tavoitteena on seuran toiminnan jatkuvuus muuttuvassa maailmassa.

 

Sukuseuran strategia

Tiedottaminen:

Otetaan huomioon jäsenkunnassa tapahtuvat muutokset tiedottamisen muotoja valittaessa.

Sovitetaan paperimuotoinen ja digitaalinen tiedottaminen tukemaan toisiaan kustannuksia halliten.

Jäsenyys:

Hankitaan jäsenrekisteriohjelma ja kehitetään jäsenrekisterin toimintaa.

Jäsenyyden muotoja ja jäsenmaksua kehitetään jäsenkontaktien lisäämiseksi.

Sukututkimus:

Organisoidaan sukututkimustyö vuoden 2006 aikana.

Edistetään sukututkimuksen koulutusta.

Palvelut:

Jäsenrekisteri kehitetään palvelemaan yhdistystä ja sukututkimusta vuosien 2006-2007 aikana.

Sukutuotteet ja muut myytävät tuotteet keskitetään ydintuotteisiin vuoden 2006 aikana.

Tapahtumat:

Sukupäivien sisältöön ja toteutukseen panostetaan seuran tärkeimpänä tapahtumana.

Järjestetään eri alueiden oheistapahtumia kysynnän mukaan.

Talous:

Turvataan toiminnan jatkuvuus uusien jäsenten hankinnalla ja terveellä jäsenmaksupolitiikalla.

Haetaan uusia jäsenyysmuotoja vuoden 2006 aikana.

 

Sukututkimus päätettiin valita sukuseuran toiminnan painopistealueeksi Pyhäjärven sukukokouksessa vuonna 2010.

Nykyinen hallitus ja palaute

Tikkasen Sukuseuran hallitus ja päämies. Tältä sivulta voit myös lähettää viestin meille. Lue lisää

Oletko sukua?

Eritoten hallitsijoilla ja muilla merkkihenkilöillä on kautta historian ollut tarvetta selvitellä sukulaisuussuhteitaan. Asia oli erityisen tärkeä periytyvien omaisuuksien ja arvonimien johdosta. ... Lue lisää

Liity jäseneksi

Jos haluat tarkoin selvittää juuresi eli mistä tulet ja saada selville minkälaisia vaiheita esi-isät ja esi-äidit ovat kokeneet ja mistä kaikesta he ovat selviytyneet, sukuseuran jäsenyys voisi olla hyvä apu tämän matkan varrella. ... Lue lisää

Tilaa sukuseuran tuotteita

Erilaiset julkaisut, sukututkimukset, ovat kaikkein keskeisimpiä sukuseuran toimintaa kehittäviä tuotteita. Sukututkimus antaa paljon virikkeitä ja kiinnostavaa puuhaa jo itse tutkimuksen tekijälle, mutta ... Lue lisää

Tikkasten laulu

Laulu on vuodelta 2008.  Laulun sanoitus on Pertti J. Tikkasen käsialaa ja sävellys Toivo Tikkasen sekä sovittamisesta on vastannut Riitta Tikkanen. He kaikki ovat tunnettuja toimijoita Tikkasten Sukuseurassa. ... Lue lisää

Sukuvaakuna

Sukuseuralla on  Pertti J. Tikkasen suunnittelema oma vaakuna, jonka käyttöoikeus on kaikilla Tikkasen Sukuseuran jäsenillä. Vaakuna on merkitty Suomen heraldisen seuran rekisteriin numerolla 658. Lue lisää

Sukuseuran säännöt

Tikkasten Sukuseura ry:n säännöt Lue lisää